Asociația Jocurilor de Noroc la Distanță susține activ o reglementare corectă a industriei de jocuri de noroc

Vom continua demersurile înaintate către Instituțiile abilitate pentru a proteja interesele operatorilor de jocuri de noroc online

Odeta Nestor, ex-președinte ONJN și actualmente președinta Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND) își exprimă îngrijorarea față de viitorul industriei în condițiile în care reglementările pieței nu rămân predictibile. Vă invităm să citiți acest material foarte interesant pentru a vedea care sunt acțiunile și măsurile care se impun pentru ca viitorul industriei de gambling să rămână sub auspicii favorabile.

Încă de la înființare AOJND s-a implicat activ în interesul operatorilor de jocuri online. Care au fost principalele provocări cu care asociația pe care o prezidați s-a întâlnit?

Odeta Nestor: Ultimul an și jumătate a marcat pentru Asociația Jocurilor de Noroc la Distanță o serie de evenimente, provocări, dar și realizări.

Promovarea și protejarea drepturilor și intereselor operatorilor de jocuri de noroc la distanță din România; crearea unui mediu competitiv în piața companiilor de jocuri de noroc la distanță; sprijinirea Autorităților în perfecționarea cadrului de reglementare, dar și dezvoltarea domeniului într-un cadru responsabil, spre beneficiul publicului și al economiei românești au reprezentat o parte din provocările pe care AOJND le-a acceptat, evenimente care sunt prezente și la momentul actual pe agenda noastră.

Care este situația actuală a publicității din prisma operatorilor online?

Odeta Nestor: Vă pot spune că AOJND a participat activ la toate ședințele din cadrul Consiliului Național al Audiovizualului, propunând amendamente în vederea permiterii publicității Jocurilor de Noroc de la ora 20.00, și în contextul evenimentelor sportive transmise în direct. Am transmis către CNA un memoriu prin care am argumentat cererile operatorilor de jocuri de noroc online referitoare la aprobarea publicității în timpul evenimentelor sportive cu delimitări clare asupra timpului de emisie – înainte și după evenimentul sportiv. Am participat personal la toate întâlnirile formale și informale ala CNA pentru a argumenta solicitările noastre și pentru a explica membrilor CNA că acest domeniu este reglementat și controlat. Îngrijorarea membrilor a fost și este față de accesul minorilor la jocurile de noroc online promovându-le prin TV. Așa cum știți accesul este limitat prin lege pentru vârsta de 18 ani, iar operatorii din mediul online au foarte multe pârghii de control și de limitare a minorilor la serviciile oferite pe platfomele de joc. Există departamente întregi și proceduri extrem de stricte pentru a limita încercările minorilor de a juca pe platforme de jocuri de noroc. La momentul actual, așteptăm din partea Consiliului Național al Audiovizualului o decizie finală în urma propunerilor și a analizelor proprii. Având în vedere că au existat schimbări în structura Consiliului, probabil se va mai întârzia cu un vot final pe modificarea Codului, modificare care nu implică noutăți numai în jocuri de noroc, ci și în ce privește publicitatea în alte domenii sensibile.

Sfârșitul de an 2018 a fost marcat într-un sens neobișnuit de către reprezentanții Guvernului, prin aprobarea unui OUG care a produs efecte considerabile pe piața jocurilor de noroc. Cum comentați schimbările legislative din domeniu?

Odeta Nestor: Art. 53 din OUG 114/2018 stipulează faptul că începând de la 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.

Astfel, cum rezultă din cuprinsul art. 53 alin. 1, în scopul aplicării noii taxe, legiuitorul are în vedere taxele de participare încasate de organizatorii de jocuri de noroc, fiind neîndoielnic că aceasta se aplică la valoarea depunerilor financiare realizate de jucători.

O altă noutate pe care o aduce modificarea de la sfârșitul anului este reglementarea Fundației și clarificarea modalității de plată către această fundație. S-a hotărât că taxa datorată pentru aceasta să fie colectată din 2015 până în prezent.

Ce ne puteți spune legat de taxa de participare impusă operatorilor de jocuri de noroc online?

Odeta Nestor: Articolul 4 din OUG 77/2009 face referire la taxa de participare ca fiind definită drept suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.

Din punctul meu de vedere, în activitatea de jocuri de noroc online, plata taxei de participare este considerată realizată la momentul remiterii (transferului) sumei de bani în contul societății organizatoare, respectiv în momentul realizării depunerii financiare / constituirii depozitului jucătorului.

Astfel, plata nu poate fi concepută decât în relație corelativă unei încasări care, raportat la definiția anterior menționată, constă în primirea sumei de bani sau a prestației care constituie obiectul obligației. În situația jocurilor de noroc online, încasarea este realizată la momentul primirii sumei de bani (taxei de participare) în schimbul dreptului de participare la joc.

Singurele transferuri de bani de la jucător către organizator sunt cele care se realizează la momentul constituirii depozitelor, respectiv la momentul realizării depunerilor financiare prin transfer în contul bancar al organizatorului sau în numerar, prin intermediul procesatorilor de plăți.

Cum se raportează ONJN referitor la schimbările legislative în vigoare?

Odeta Nestor: Din prevederile Ordonanței de Urgență, înțelegem faptul că Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc va emite un ordin care va stabili modul de calcul al noii taxe ce are în vedere jocurile de noroc la distanță. Având în vedere formularea din Ordonanța de Urgență, care prevede în mod expres faptul că taxa în valoare de 2% va fi aplicată taxelor de participare lunare încasate de operator, ne exprimăm încrederea că ordinul care urmează a fi emis va exprima cu claritate faptul că baza de calcul pentru această taxă este reprezentată de depozitele lunare realizate efectiv de jucători prin transferuri sau alte metode de depunere a unor fonduri bănești în conturile de joc. Acest punct de vedere l-am adus la cunoștință și autorității în cadrul Consiliului Consultativ și am explicat că din experiența mea și în urma discuțiilor avute cu reprezentanți ai Guvernului pe parcursul acestei modificări, legiuitorul dacă ar fi dorit să impună o taxă asupra operatorului ar fi crescut în procente taxa de autorizare așa cum s-a procedat și la landbased.

Această interpretare este susținută nu doar de formularea din prevederile Ordonanței de Urgență, ci și de principiul conform căruia, în caz de neclaritate, o prevedere legală trebuie interpretată în sensul în care produce efecte, iar nu într-un mod care ar determina ca aceasta să fie practic inaplicabilă. Prin urmare, în cazul în care taxa nu se consideră a reprezenta 2% din depozitele jucătorilor, astfel cum acestea sunt înțelese mai sus, și va fi interpretată, în orice alt fel, acest lucru va conduce, cel puțin pentru anumite produse precum jocurile de tip poker și alte produse de tip cazinou la situația în care taxa ar urma să fie mai mare decât întreg profitul operatorului în România pentru produsul respectiv. Această situație ar determina o completă lipsă de viabilitate atât a activității, cât și a produselor oferite de operatori. Mai mult decât atât, o altă interpretare ar încălca în mod evident principiul constituțional care are în vedere caracterul just al sistemului fiscal (conform căruia sistemul de impunere al sarcinilor fiscale trebuie să fie proporțional, rezonabil, echitabil și să aibă în vedere capacitatea contributivă a contribuabilului).

Vorbim despre o distincție între acceptarea mizelor pe platformele de jocuri online și taxele de participare, cum vedeți acest transfer între participant și operatori?

Odeta Nestor: Destinația sumelor transferate de participanți către organizatorul de jocuri de noroc online este prestabilită și constă în plată în schimbul dreptului de participare la jocul de noroc, societății nefiindu-i permisă constituirea depozitelor în niciun alt scop.

Pe de altă parte, odată realizat transferul bancar în contul societății, jucătorul nu mai dispune de sumele de bani, ci numai de valoarea echivalentă a acestora, cu care este alimentat contul de joc.

Acceptarea mizelor pe platforma de jocuri de noroc online reprezintă o acțiune subsecventă depunerilor financiare, fiind condiționată de îndeplinirea acestei condiții prealabile, însă reprezintă o acțiune distinctă, care nu este de natură să afecteze valoarea taxei de participare încasată de operator.

În acest sens, sunt elocvente dispozițiile art. 130 alin. 3 din Normele Metodologice, care nu asimilează mizele înregistrate pe platformă taxelor de participare: Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

Cu alte cuvinte, legiuitorul nu a condiționat acceptarea mizei de încasarea contravalorii sale, ci de existența fondurilor echivalente în contul de joc, sursa alimentării contului de joc fiind fie depunerea realizată de participant fie fondurile transferate ca urmare a îndeplinirii condiției jocului de noroc.

Ce plănuiește AOJND să facă în această privință?

Odeta Nestor: În calitate de Președinte al asociației pe care o reprezint și alături de membrii acesteia, vom continua demersurile înaintate către Instituțiile abilitate pentru a proteja interesele operatorilor de jocuri de noroc online dar, bineînțeles, și așa cum v-am obișnuit, să încerc să găsesc un echilibru între necesitățile și solicitările statului și necesitățile acestui tip de activitate.

Din experiența mea de 4 ani în cadrul Oficiului am învățat că numai o reglementare corectă față de această industrie va crea un mediu favorabil pentru cele trei părți implicate: jucători, autorități și pentru mediu privat.

Jucătorii vor fi protejați și nu se va ajunge la probleme sociale, autoritățile pot monitoriza, controla și colecta taxele la bugetul statului, iar operatorii vor desfășura activitatea într-o piață stabilă unde vor fi încurajați să facă tot mai multe investiții.